gospodarka prognozy na 2018

Rodzaje oszustw podatkowych

Są różne rodzaje oszustw podatkowych. Literatura przedmiotu najczęściej rozróżnia unikanie płacenia podatku oraz zaniżanie wysokości podatku, który powinien być opłacony. Niemniej jednak, w polskim prawie podatkowym oszustwo podatkowe charakteryzuje się jednym zasadniczym kryterium, jakim jest świadome łamanie prawa podatkowego. Unikanie podatku nie jest to nic innego jak świadome odwlekanie pewnych działań, zmierzających do wywiązania się z obowiązku podatkowego. Takie zwlekanie z uiszczeniem podatku może przybrać formę celowego poszukiwania ewentualnych luk prawnych, które pozwolą zmniejszyć wysokość obciążenia podatkiem lub być może w ogóle go uniknąć w danym okresie czasu.

Wyprowadzanie podatku za granicę

Przykładem takich działań jest chociażby odwlekanie zakupu opodatkowanych dóbr bądź odmowa przyjęcia spadku. Unikanie podatku w szczególności ma miejsce w przypadku rozbudowanych międzynarodowych stosunków gospodarczych, gdyż ze względu na różnice w przepisach podatkowych obowiązujących w poszczególnych krajach, trudniej jest weryfikować poprawność rozliczeń z organami skarbowymi. W związku z powyższym unikanie podatków najczęściej przybiera jedną z dwóch form: unikania nałożenia podatku bądź unikania uregulowania podatku. Z kolei oszustwa podatkowe charakteryzują się celowymi działaniami podejmowanymi w celu uniknięcia konieczności płacenia podatku bądź zaniżenia jego wysokości, a co istotne są to działania, które są karane z racji obowiązujących przepisów prawa. Przykładem takich zachowań jest chociażby składanie niezgodnych z prawem deklaracji podatkowych oraz sporządzanie fałszywych dokumentów. Z kolei celowe uchylanie się od opodatkowania, które można nazwać oszustwem podatkowym, polega między innymi na podejmowaniu takich działań, na skutek których podatnik płaci mniejszy podatek niż powinien, gdyż na przykład ukrył przed organami podatkowymi dochody lub informacje.

Kupowanie „lewych” faktur

Klasycznym przykład oszustw podatkowych, to tak zwane kupowanie faktur. Polega ono na tym, że przedsiębiorca płaci innemu przedsiębiorcy za „przysługę” polegającą na wystawieniu faktur za zakupy, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. Tym sposobem przedsiębiorca, który kupił faktury zmniejsza wysokość uzyskanego przez siebie przychodu, a tym samym obniża się wysokość podatku, który jest do zapłaty. Aby zminimalizować ryzyko wykrycia tego procederu podczas kontroli skarbowej, przedsiębiorcy starają się jak najbardziej zbliżyć stan faktyczny dóbr firmy do stanu z wystawionych faktur. Na szczęście rzetelny urzędnik, który weryfikuje czy faktury dokumentują realny stan przedmiotów w firmie czy też ma do czynienia z fikcją, jest w stanie wykryć różnicę, a tym samym wykryć oszustwo. Z drugiej strony faktura fikcyjna jest wystawiana według takich samych wymogów formalnych, które nakłada prawo, jak faktura prawdziwa, więc fizycznie faktury te niczym się nie różnią. Dlatego jeśli fikcyjne faktury zostały wystawione nie za przedmioty czy sprzęty, ale za usługi, to wówczas bardzo trudno wykryć oszustwo podatkowe.

 

gospodarka prognozy na 2018

Prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski

Wielu ekonomistów twierdzi, że perspektywy dla Polski na rok 2018 są dobre, ale nie wszystkie zmiany mogą okazać się korzystne. Obawiać się można kolejnych podwyżek cen i wzrostu kredytów. Pocieszeniem jest, że wzrost płac powinien przyspieszyć jeszcze bardziej, a bezrobocie spaść.

Wygląda na to, że w roku 2018 wzrost gospodarczy Polski będzie na podobnym poziomie, jak w roku 2017, przekraczając barierę 4%. Głównym czynnikiem, który napędzał wzrost PKB była konsumpcja wewnętrzna, ale jest to wzrost niekoniecznie dobry. Gospodarka potrzebuje stymulacji poprzez inwestycje publiczne, ale i prywatne, a tych jest znikoma ilość. Polskie firmy wstrzymują inwestycje ze względu na brak przewidywalności, ale niektórzy napawają optymizmem twierdząc, że inwestycje prywatne wzrosną w 2018 roku.

Złe wieści dla konsumentów

Niestety znajdują się też negatywne informacje dla konsumentów, którzy muszą liczyć się z podwyżkami cen w sklepach, nie ma mowy o spadkach. Co prawda, inflacja przyspieszy niewiele, ale jednak da się to odczuć. Optymistycznym faktem jest to, że szybciej od cen będą rosły wynagrodzenia. Średnie podwyżki wynagrodzeń w Polsce mają być wyższe, niż w ciągu całego ubiegłego roku. Do dobrych informacji zaliczyć trzeba także to, że bezrobocie powinno odnotować dalsze spadki, a co za tym idzie, podwyżki pensji.

Niewykluczona jest podwyżka stóp procentowych w 2018 roku, co oznacza wyższe raty kredytów. Wzrost stawek o 0,25 punktów procentowych, powinien przełożyć się na większe oprocentowanie w instytucjach bankowych.

prawo podatkowe jest uciazliwe dla przedsiebiorcow

Niejasne prawo podatkowe – ciągłe zmiany utrudniają życie przedsiębiorców

Bardzo wielu prowadzących małe i te nieco większe firmy chciałoby by prawo odnośnie zwrotu podatku VAT było możliwie jak najklarowniejsze. Lecz politycy, czyli ustawodawcy robią wiele by to utrudnić i by mieć pieniądze na programy socjalne, dzięki którym mogą zdobyć wyższe poparcie w społeczeństwie. Ta zasada tyczy się większości społeczeństwa, czyli głównie pracowników etatowych i ich rodzin. Ludzie tego typu wolą mieć etat i stały urlop i żonę wychowującą dzieci dzięki pakietom socjalnym. Rzecz jasna te realia prawne nie w każdym państwie są takie same, bo wiele zależy od tego jakiego typu ludzie dominują w danym społeczeństwie.

Jasne prawo podatkowe, ułatwi życie małych firm

W dość wielu przypadkach ludzie wolą mieć łatwość jeśli chodzi o prowadzenie swojego małego biznesu. Tam gdzie tacy wyborcy stanowią większość politycy pozyskują wyborców w inny sposób. Chodzi tu konkretnie o to, że gdy większość społeczeństwa są mali przedsiębiorcy, to ustawodawca powinien ułatwiać im funkcjonowanie. Jednym słowem powinien zabierać mniej w formie podatków, bo gdy zabiera zbyt wiele to wielu małych przedsiębiorców zamyka działalność gospodarczą i emigruje w celach zarobkowych tam gdzie zarabia się łatwiej. Rzecz jasna taka emigracja zarobkowa powinna być raczej ograniczoną co do regionu danego kraju lub konkretnych czasów, bo politycy muszą reagować na taką złą sytuacją zmianami w prawie podatkowym. No bo kraj nie może utracić swojego potencjału gospodarczego ze względu na pewne trudności powiązane ze zwrotami podatków lub ze zbyt niskimi zwrotami. Dlatego walka o głosy wyborców za pomocą pakietów socjalnych nie powinna mieć tego drugiego, niemiłego dla przedsiębiorców dna.

Prawo dotyczące komunikacyjnych polis ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia pojazdów to też ubezpieczenia dotyczące kierowców. Chodzi tu głównie o to, że ubezpieczenie OC auta zależy od wieku kierowcy i od pojemności silnika danego pojazdu, a nawet od jego mocy.. Kluczowe znaczenie ma też firma ubezpieczeniowa oraz zakres danej polisy ubezpieczeniowej.

Minimalny zakres ubezpieczenia

Rzecz jasna minimalny zakres określają ustawy, ale firmy ubezpieczeniowe biją się o klienta w rozmaity sposób. Zazwyczaj ta walka jest walką medialną i sprowadzają się do oferowania czegoś gratis, najczęściej jest to drobiazg którego nie oferują inne firmy ubezpieczeniowe lub niższa cena polisy. No ale liczy się też i to, że niższa cena to też znacznie więcej problemów jeśli chodzi o uzyskanie choćby akuratnego odszkodowania.

Prawno nie zawsze pomaga

Jednym słowem regulacje prawne nie zawsze zabezpieczają nas w należyty sposób. Lecz i w tym przypadku istnieją pomoce w postaci różnego rodzaju forów w internecie. Mowa tu konkretnie o tym, że ludzie opisują to co ich spotkało we wpisach. Czasami są to bardzo istotne wskazówki jeśli chodzi o wybór odpowiedniej taniej polisy. No bo dość wielu z nas chce mieć gwarancję tego, że odszkodowanie będzie wypłacone wtedy gdy nasz samochód zostanie uszkodzony z cudzej winy. Dlatego część z nas dość długo przegląda fora internetowe, po to by trafić dobrze z nowym ubezpieczycielem. Jednym słowem ma to być ubezpieczyciel który od dłuższego czasu działa na rynku lokalnym i ma bardzo mało wpadek związanych z nie wypłaceniem należności związanych z rodzajem polisy. Z tej właśnie przyczyny warto się zdać na firmę działającą od dłuższego czasu i w sposób właściwy. No bo to lepsze od patrzenia jedynie na cenę ubezpieczenia.