darowizna podatek

Prawo podatkowe – dokąd trafiają podatki od darowizn?

Darowizna, jako przekazanie przez Darczyńcę, Obdarowanemu dobra materialnego w postaci środków pieniężnych, bądź przedmiotów – ruchomości, nieruchomości, posiadających określoną wartość, jest w prawie polskim opodatkowana.

Istnieją odstępstwa od tej zasady, mamy wtedy do czynienia z pierwszym stopniem pokrewieństwa, pomiędzy Darczyńcą, a Obdarowanym. W takim przypadku należy w odpowiednim (maksymalnie półrocznym) terminie od momentu zaistnienia umowy darowizny (przekazania środków), zgłosić we właściwym miejscu zamieszkania Obdarowanego Urzędzie Skarbowym zaistniałą sytuację podatkową. Warunkiem jest również wysokość kwoty darowizny, środki mniejsze od kwoty 9637 zł w tej grupie podatkowej są nieopodatkowane.

Kiedy darowizna wystąpi pomiędzy osobami spokrewnionymi w drugim stopniu lub pomiędzy osobami niespokrewnionymi (trzecia grupa podatkowa), kwotę darowizny wyższą od, odpowiednio wobec grup podatkowych 7276 zł oraz 4902 zł należy zgłosić właściwemu miejscu zamieszkania Obdarowanego Urzędowi Skarbowemu.

Urzędnicy mają określony termin na wydanie decyzji o dokładnej kwocie należnego podatku, w sytuacjach trudnych dla podatnika można zwrócić się z prośbą do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie płatności na raty. Możliwość taką nabywa się z chwilą upłynięcia terminu na wpłatę należnego podatku.

Podatki od spadków i darowizn, wpłacane przez osoby obdarowywane, wędrują na konta Urzędów Miast bądź gmin, paradoksalnie, nie tych właściwych miejscu zamieszkania osoby obdarowanej, lecz właściwych miejscu zameldowania osoby darującej. Jeśli więc Darczyńca i Obdarowany posiadają w dowodzie osobistym różne miejscowości zameldowania, urzędnicy, którzy wydawali decyzję o wysokości podatku, ustalili wysokość wpłaty, jaka wpłynie na konto „obcego” Urzędu.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *