Likwidacja dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

W Nowym Roku spore zmiany z tytułu otrzymywanym dodatków dotyczą również nauczycieli. Tylko do 31.12.2017 roku mogą oni otrzymywać tak zwany dodatek mieszkaniowy. Należy jednak zaznaczyć, że z mocy prawa przepisy jakie bezpośrednio likwidują owy dodatek nie nakładają na dyrektorów placówek obowiązku wypowiadania tego świadczenia.

Zgodnie art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela, dodatek mieszkaniowy nie stanowi składnika wynagrodzenia, nie ma więc potrzeby wypowiedzenia warunków zatrudnienia nauczycieli. Jednakże dyrektor powinien powiadomić swoją kadrę pedagogiczną o zaistniałych zmianach. Na podstawie art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dyrektor placówki powinien pisemnie poinformować, że z dniem 1 stycznia 2018 roku nauczyciele tracą prawo do dodatku mieszkaniowego.

Kolejną istotną zmianą jest pozbawienie nauczycieli kontraktowych zasiłku na zagospodarowanie i prawa do zajmowania lokalu służbowego. Należy jednak zaznaczyć, że pośród licznych zmian w mocy pozostanie art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela, odnoszący się do prawa otrzymywania tak zwanego zasiłku wiejskiego. Owy przepis bezpośrednio reguluje fakt, iż nauczycielowi, który posiada odpowiednie kwalifikacje do zajmowania stanowiska, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście, które liczy do 5 000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Nauczyciele nie są zadowoleni ze zmian jakie nastały w Nowym Roku, widać, że liczne pisma i protesty tej grupy nie dały rezultatów. Czy słusznie pozbawia się nauczycieli dodatkowych pieniędzy?

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *